CapCut İçerik Üretici Hizmet Şartları

Son Güncelleme: 30 Mart 2023

1. Bizimle Olan İlişkiniz

İçerik Üretici olarak CapCut'a ("Platform") hoş geldiniz!

Bu CapCut İçerik Üretici Hizmet Şartları (bu "İçerik Üretici Şartları") siz ve kayıtlı adresi 1 Raffles Quay, No. 26-10, South Tower, Singapur 048583 ("Şirket", " "biz " veya " bizler") olan Bytedance Pte Ltd. arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve zaman zaman değiştirilebilecek bir anlaşma olarak hizmet eder. Ayrıca, Hizmetler’i kullanırken Platform kullanıcıları tarafından kullanılmak üzere sizin tarafınızdan geliştirilen Platform İçerik Üretici İçeriği’ni (aşağıda tanımlandığı gibi) oluşturmak üzere Platform’a ve ilgili hizmetlerimize, uygulamalarımıza, web sitelerimize, ürünlerimize ve/veya içeriğe (topluca, "Hizmetler") erişebileceğiniz ve bunları kullanabileceğiniz hüküm ve şartları ortaya koymaktadır.

Bu İçerik Üretici Şartları’nın amaçları doğrultusunda, "siz " ve "sizin" kelimeleri Platformun üreticisi olarak siz anlamına gelmektedir.("İçerik Üretici").

Platform, CapCut mobil yazılım uygulamaları ("CapCut UYGULAMASI"), masaüstünde konuşlandırılan yazılım uygulamalarını ("CapCut Masaüstü sürümü"), CapCut resmi web sitesini ("CapCut Web sürümü"), şu anda mevcut olan veya bundan sonra tasarlanacak diğer formlardaki CapCut hizmetlerini, ilgili Yazılım Geliştirme Kiti ("SDK") ve Uygulama Programlama Arayüzü ("API") gibi üçüncü taraf web siteleri ve yazılım uygulamaları aracılığıyla Platform’a ve Hizmetler’e erişmeniz ve bunları kullanmanız için tüm yukarıda sayılan uygulamaları ve sürümleri içermektedir. Platformun sürümü, Platform’a eriştiğiniz yargı alanı ve kullandığınız cihaz gibi faktörlere göre farklılık gösterebilir. Hizmetler, tamamen veya kısmen, tüm yargı alanlarında, tüm cihazlar için veya tüm dillerde mevcut olmayabilir. Yargı alanınızdaki gerçek cihaz şartlarına göre uygun sürümü edinmeli, indirmeli ve yüklemelisiniz.

Donanım cihazlarına önceden yüklenmiş veya tarafımızca yetkilendirilmiş üçüncü taraf platformlardan indirilmiş yazılım uygulaması aracılığıyla ve/veya CapCut resmi web sitelerine erişerek Platform’a erişebilir ve Hizmetler’i edinebilirsiniz. CapCut'ın başka platformlar veya web siteleri aracılığıyla elde edilen resmi olmayan sürümleri tarafımızca yetkilendirilmemiştir ve içeriklerinden sorumlu değiliz. Sonuç olarak herhangi bir kayba uğramanız halinde, yalnızca sizin üstleneceğiniz kayıplarınızdan sorumlu olmayacağız.

Bu İçerik Üretici Şartları, sizinle aramızda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma oluşturur. Lütfen bunları dikkatle okumak için zaman ayırın.

2. Bu İçerik Üretici Şartları’nın Kabul Edilmesi

Hizmetlerimiz’e erişerek veya Hizmetlerimiz’i kullanarak, Şirket ile bağlayıcı bir sözleşme oluşturabileceğinizi, bu İçerik Üretici Şartları’nı kabul ettiğinizi ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylarsınız.

Hizmetlerimiz’e erişiminiz ve Hizmetlerimiz’i kullanımınız Gizlilik Politikamız’a ve Topluluk Kurallarımız’a tabidir (uygun olduğunda), şartlar doğrudan Platform’da veya Platformun indirilebildiği yerlerde ve/veya mobil cihazınızın ilgili mağazasında bulunabilir ve bu şartlar referans olarak buraya dahil edilmiştir. Ayrıca Platformun belirli yeni özelliklerine, belirli Hizmetler’e ve/veya belirli içeriklere ticari amaçlarla (izin verildiği takdirde) erişiminiz veya bunları kullanımınız için ek hüküm ve politikalara tabi olabilirsiniz. Bu İçerik Üretici Şartları ile burada belirtilen şart ve politikalardan herhangi biri arasında çelişki olması durumunda, bu İçerik Üretici Şartları geçerli olacaktır.

Hizmetler yalnızca 13 yaş ve üzeri bireylere yöneliktir. Ayrıca, 18 yaşın veya ikamet ettiğiniz yargı alanında geçerli reşit olma yaşının altındaysanız, Hizmetler’e yalnızca ebeveyninizin veya yasal vasinizin izni veya gözetimi ile erişebilir veya bunları kullanabilirsiniz. Lütfen ebeveyninizin veya yasal vasinizin bu İçerik Üretici Şartları’nı incelediğinden ve sizinle tartıştığından emin olun.

Hizmetler’e bir işletme veya tüzel kişilik adına erişiyor veya kullanıyorsanız, (a) "siz" ve "sizin" sizi ve söz konusu işletmeyi veya tüzel kişiliği içerir, (b) işletmeyi veya tüzel kişiliği bu İçerik Üretici Şartları’na bağlama yetkisine sahip yetkili bir temsilcisi olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz, ve bu İçerik Üretici Şartları’nı işletme veya tüzel kişilik adına kabul ettiğinizi ve (c) işletme veya tüzel kişiliğinizin, Hizmetlere erişiminiz veya kullanımınızdan ve hesabınıza başkaları tarafından erişim veya kullanımdan, herhangi bir çalışan, temsilci veya yüklenici de dahil olmak üzere işletme veya tüzel kişiliğinizle bağlantılı olup olmadıklarına bakılmaksızın yasal ve mali olarak sorumlu olduğunu beyan ve garanti edersiniz.

Bu İçerik Üretici Şartları’nı, Hizmetlerimiz’e erişerek veya Hizmetlerimiz’i kullanarak kabul edebilirsiniz. Hizmetler’e erişiminizi veya kullanımınızı, bu noktadan itibaren bu İçerik Üretici Şartları’nı kabul ettiğiniz şeklinde değerlendireceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Kayıtlarınız için bu İçerik Üretici Şartları’nın yerel bir kopyasını yazdırmalı veya kaydetmelisiniz.

3. Ek Şartlar

Hizmetler’e ayrı ek şartların bulunduğu bir yargı alanından erişir veya bunları kullanırsanız, ilgili "Ek Şartlar – Yargı Alanına Özel" bölümünde aşağıda belirtildiği üzere her bir yargı alanındaki Üreticiler için geçerli olan ek şartları da kabul etmiş olursunuz. Hizmetlere eriştiğiniz veya Hizmetleri kullandığınız yargı alanınızla ilgili olan Ek Şartlar - Yargı Alanı’na Özel hükümleri ile bu İçerik Üretici Şartları’nın geri kalanı arasında bir çelişki olması durumunda, ilgili yargı alanının Ek Şartlar - Yargı Alanı’na Özel hükümleri söz konusu yargı alanından Hizmetler’in kullanımınızla ilgili olarak geçerli olacak ve kullanımı bu hükümler yönetecektir.

4. Bu İçerik Üretici Şartları’ndaki Değişiklikler

Yürürlükteki yasalar, standartlar, sektör kuralları veya benzer nitelikteki diğer belgelerdeki değişiklikleri yansıtmak veya Platform ve/veya Hizmetler’deki değişiklikleri, güncellemeleri veya yeni özellikleri yansıtmak için bu İçerik Üretici Şartları’nı zaman zaman değiştirebilir veya güncelleyebiliriz. Platform’daki bir bildirim veya anlık bildirim gibi yollarla bu İçerik Üretici Şartları’nda yapılan önemli değişiklikleri size bildirmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Ancak, bu tür değişiklikleri kontrol etmek için bu İçerik Üretici Şartları’na düzenli olarak bakmalısınız. Ayrıca, bu İçerik Üretici Şartları’nın en üstünde yer alan ve söz konusu değiştirilmiş İçerik Üretici Şartları’nın yürürlük tarihini yansıtan "Son Güncelleme" tarihini de güncelleyeceğiz. Güncellenen Şartların tarihinden sonra Platform’a ve/veya Hizmetler’e erişmeye veya bunları kullanmaya devam etmeniz, güncellenen İçerik Üretici Şartları’nı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Güncellenen İçerik Üretici Şartları’nı kabul etmiyorsanız, Platform’a ve Hizmetler’e erişmeyi veya bunları kullanmayı bırakmalısınız.

Bu İçerik Üretici Şartları’nda kullanıldığı şekliyle, " geçerli̇ kanunlar " bir hükümet makamı tarafından çıkarılan ve zaman zaman değiştirilen tüm geçerli yasaları, düzenlemeleri, kuralları, tüzükleri, yönetmelikleri, emirleri, yazıları, kararnameleri veya diğer gereklilikleri ifade eder.

5. İçerik Üretici Hesabı

Platformun Üreticisi olmak için öncelikle Platformun bir kullanıcısı (her biri bir "Kullanıcı") olarak kaydolmanız ve Hizmet Şartları uyarınca bizde bir hesap oluşturmanız gerektiğini kabul ve beyan edersiniz.

Şunları kabul ve beyan edersiniz:

(a) hesap giriş bilgilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz;

(b) Platform’da hesabınız altında veya hesabınızın kullanımı yoluyla gerçekleşen tüm faaliyetlerden yalnızca siz sorumlusunuz (bize ve başkalarına karşı). Bir işletme veya tüzel kişilik adına Platform’a erişiyorsanız veya Hizmetler’i kullanıyorsanız, bu tür tüm faaliyetler söz konusu işletme veya tüzel kişiliğe atfedilebilir ve bağlayıcı olacaktır; ve

(c) Şirket ve bağlı kuruluşları, hesabınız altında veya hesabınızın kullanımı yoluyla Platform’da gerçekleşen faaliyetleri izleyebilir, ancak izlemekle yükümlü değildir, ancak hesabınıza yetkisiz erişimden kaynaklanan veya bunun sonucu olarak maruz kaldığınız herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Hesabınızı, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak aşağıdaki şartlar dahilinde ancak bunlarla sınırlı olmaksızın geçici veya kalıcı olarak askıya alma veya feshetme ya da Hizmetlerin bir kısmına veya tamamına erişiminizi sınırlama veya kısıtlama hakkını saklı tutarız:

Hesabınızı kalıcı olarak askıya alır veya feshedersek, hesabınıza erişimin devam etmesinin bize, diğer Kullanıcılar’a veya Hizmetlerimiz’e zarar vereceğine inanmak için nedenimiz veya bunu yapmanın kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarının taleplerini, yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri veya üçüncü taraf haklarını ihlal edeceği durumlar olmadıkça, bilgilerinize ve içeriğinize erişmeniz ve bunları kaydetmeniz için size zaman tanımak amacıyla sizi önceden bilgilendireceğiz.

Geçerli yasalar kapsamında sahip olabileceğiniz tüm yasal haklara tabi olarak, hesabınızın geçici veya kalıcı olarak askıya alınması veya feshedilmesi durumunda, hesabınıza ve hesabınızla ilişkili tüm ilgili bilgilere veya içeriğe erişim askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. İçeriğinizin devamlı olarak kullanılabilirliğini garanti etmediğimizden, değer verdiğiniz tüm içeriklerin düzenli olarak yedeklerini almalısınız.

Platform’u ve Hizmetlerimiz’i artık kullanmak veya bunlara erişmek istemiyorsanız, capcut.support@bytedance.com adresinden bizimle iletişime geçerek hesabınızın silinmesini talep edebilirsiniz; size daha fazla yardım sağlayacak ve hesabınızın silinmesi sürecinde size rehberlik edeceğiz. Hesabınızı silmeyi seçtiğinizde, hesabınızı yeniden etkinleştiremeyeceğinizi veya hesap bilgilerinizi veya verilerinizi ve yüklediğiniz, oluşturduğunuz, düzenlediğiniz, paylaştığınız, diğer Kullanıcılar’dan aldığınız veya hesabınızla başka bir şekilde ilişkilendirilen herhangi bir içerik veya bilgiyi geri alamayacağınızı lütfen unutmayın. Hesabınızın feshi, Platform’a ve Hizmetler’e erişiminizi ve bunları kullanımınızı sonlandıracaktır.

Şüpheye mahal vermemek için, bir İçerik Üretici olarak hesabınızı fesheder veya silerseniz ya da Platform veya Hizmetleri bir İçerik Üretici olarak kullanmanız nedeniyle hesabınızı askıya alır veya feshedersek, hesabınıza Kullanıcı olarak erişiminiz ve hesabınızı kullanımınız da askıya alınacak veya sonlandırılacaktır (geçerli olduğu şekilde). Benzer şekilde, hesabınızı bir Kullanıcı olarak fesheder veya silerseniz ya da Platform veya Hizmetleri bir Kullanıcı olarak kullanmanız nedeniyle hesabınızı askıya alır veya sonlandırırsak, hesabınıza bir İçerik Üretici olarak erişiminiz ve hesabınızı kullanımınız da askıya alınacak veya sonlandırılacaktır (geçerli olduğu şekilde).

6. İçerik Üretici Davranış Kuralları

Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız, işbu İçerik Üretici Şartları’na, yürürlükteki tüm yasalara ve burada referans olarak yer alan ilgili Hizmetler için geçerli ek kurallara, yönergelere ve gerekliliklere tabidir. Hizmetleri yalnızca bu İçerik Üretici Şartları kapsamında açıkça izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz.

Bunun yanı sıra:

Herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak kendi takdirimize bağlı olarak İçerik Üretici İçeriği’ni (aşağıda tanımlandığı şekilde) kaldırma veya erişimi devre dışı bırakma hakkımızı saklı tutarız. İçerik Üretici İçeriği’ne erişimi kaldırmamızın veya devre dışı bırakmamızın nedenlerinden bazıları, söz konusu içeriğin sakıncalı olması, bu İçerik Üretici Şartları’nı veya Topluluk Politikamız’ı ihlal etmesi ya da Hizmetler veya Platform Kullanıcıları için başka bir şekilde zararlı olması olabilir.

Bu İçerik Üretici Şartları’nı veya geçerli yasaları ihlal ederseniz, Hizmetler’e erişiminizi herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmadan askıya alabilir veya sonlandırabiliriz. Bu İçerik Üretici Şartları’nı veya geçerli yasaları ihlal etmenizin hukuki, cezai veya diğer yükümlülüklere yol açabileceğini kabul etmektesiniz. İhlal(ler)inizi kolluk kuvvetlerine bildirme ve kullanabileceğimiz diğer çarelere başvurma hakkımızı saklı tutarız.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmetler, telif hakkı, patent, ticari markalar ve diğer geçerli fikri mülkiyet hakları yasaları kapsamında korunmaktadır. Hizmetler’deki ve Hizmetler’e ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, yürürlükteki tüm yasaların izin verdiği azami ölçüde bize veya üçüncü taraf lisans verenlerimize aittir. Bu İçerik Üretici Şartları’nda açıkça izin verilmedikçe, yazılı iznimiz olmadan Hizmetlerin herhangi bir bölümünü yayınlayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, düzenleyemez, uyarlayamaz, değiştiremez veya başka bir şekilde kullanamazsınız.

Fikri mülkiyet haklarına saygı duyuyoruz ve sizden de aynısını yapmanızı istiyoruz. Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın bir koşulu olarak, Hizmetler’i herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmek için kullanmamayı veya Hizmetler’e veya buradaki herhangi bir içeriğe herhangi bir ticari veya yetkisiz amaç için erişmemeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz. Bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Hizmetler’e erişimi engelleme veya fikri mülkiyet haklarını veya mülkiyet haklarını ihlal eden veya ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir Kullanıcı’nın hesabını askıya alma veya feshetme hakkımızı saklı tutarız.

8. İçerik

Şirket İçeriği

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Hizmetlerimizin, reklamlar gibi üçüncü taraflarca sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar içerdiği durumlarda, bu bağlantılar yalnızca sizin bilginiz için sağlanmaktadır. Bu sitelerin veya kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur. Platformumuz’da bu tür bağlantıların bulunması veya Hizmet’i kullanımınız sırasında bu tür bağlantıların size hedefli reklamlar olarak sunulması, bağlantılı web sitelerinin, bu web sitelerinin operatörlerinin veya bunlardan edinebileceğiniz bilgilerin tarafımızca onaylandığı veya tasdik edildiği veya bu tür web sitelerinin içeriğini incelediğimize dair herhangi bir beyan olarak yorumlanmamalıdır. Bu tür üçüncü taraf siteleri veya kaynakları kullanımınız, bu tür sitelerin veya kaynakların sağlayıcıları ile sizin aranızdaki hüküm ve şartlara (gizlilik politikaları dahil) tabi olabilir. Bu tür hüküm ve şartlar üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve hiçbir koşulda sizinle bu tür sağlayıcılar arasındaki herhangi bir düzenleme (anlaşma dahil) veya mutabakata taraf olmayacağız.

İçerik Üretici İçeriği

Geri bildirim

Kendi personelimiz sürekli olarak kendi ürün fikirlerimizi ve özelliklerimizi geliştirmek ve değerlendirmek için çalışırken, kullanıcı topluluğundan aldığımız ilgi, geri bildirim, yorum ve önerileri yakından takip etmekten gurur duyuyoruz. Bize veya çalışanlarımıza ya da personelimize ürünler, hizmetler, özellikler, modifikasyonlar, geliştirmeler, içerik, iyileştirmeler, teknolojiler, içerik teklifleri, promosyonlar, stratejiler veya ürün/özellik adları veya ilgili belgeler, çizimler, bilgisayar kodları, diyagramlar veya diğer materyaller (topluca "Geri bildirim") için herhangi bir fikir göndererek katkıda bulunmayı seçerseniz, beraberindeki iletişimde ne yazarsa yazsın, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır, böylece bu Geri Bildirimin durumu siz ve bizim tarafımızdan açıkça anlaşılacaktır. Buna göre, bize Geri Bildirim göndererek şunları kabul etmiş olursunuz:

9. Beyanlar ve Garantiler

Şunları beyan ve garanti edersiniz :

10. TAZMİNAT

ŞİRKETİ, ANA ŞİRKETLERİNİ, İŞTİRAKLERİNİ VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİ VE BUNLARIN İLGİLİ YETKİLİLERİNİN, YÖNETİCİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, ALT LİSANS SAHİPLERİNİN, TEMSİLCİLERİNİN VE DANIŞMANLARININ HER BİRİNİ VE AYRICA KULLANICILARI VE BUNLARIN DEVRALANLARINI VE HALEFLERİNİ (HER BİRİ "TAZMİN EDİLEN TARAF") AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE MASRAFLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, TAZMİN EDİLEN TARAFIN UĞRAYABİLECEĞİ VEYA MARUZ KALABİLECEĞİ VEYA SİZİN VEYA HESABINIZIN HERHANGİ BİR KULLANICISININ BU ÜRETİCİ ŞARTLARINI VEYA GEÇERLİ YASALARI İHLAL ETMESİNDEN VEYA BU ÜRETİCİ ŞARTLARI KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİN, BEYANINIZIN VEYA GARANTİLERİNİZİN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİN EDİLEN TARAFA KARŞI İLERİ SÜRÜLEBİLECEK MASRAFLAR DAHİL HER TÜRLÜ DOĞRUDAN VE DOLAYLI KAYIPLARA, TALEPLERE, YÜKÜMLÜLÜKLERE, ZARARLARA, MALİYETLERE KARŞI SAVUNACAK, TAZMİN EDECEK VE MASUN TUTACAKSINIZ.

11. GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASI

HİZMETLER (ŞİRKET İÇERİĞİ DAHİL) TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR VE BUNLARLA İLGİLİ OLARAK SİZE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR KOŞUL, GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTAYIZ. ÖZELLİKLE, SİZE ŞU HUSUSLARI BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ:

HİÇBİR KOŞUL, BEYAN, GARANTİ VEYA DİĞER ŞARTLAR (TATMİN EDİCİ KALİTE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, AMACA UYGUNLUK, TANIMA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA DİĞER HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ ZIMNİ KOŞUL, BEYAN, ŞART VEYA GARANTİ VE ŞARTLAR DAHİL OLMAK ÜZERE), İŞBU İÇERİK ÜRETİCİ ŞARTLARI KAPSAMINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKLERİ SÜRECE HİZMETLER (ŞİRKETİN İÇERİĞİ DAHİL) İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. PLATFORMUN VE/VEYA HİZMETLERİN TAMAMININ VEYA BİR KISMININ KULLANILABİLİRLİĞİNİ İŞ NEDENLERİ VE OPERASYONEL NEDENLERLE HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİREBİLİR, ASKIYA ALABİLİR, GERİ ÇEKEBİLİR VEYA KISITLAYABİLİRİZ.

HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI VEYA SONLANDIRILMASINDAN SONRA SİZE HERHANGİ BİR GEÇİŞ HİZMETİ VEYA TEKNİK YA DA DİĞER DESTEK SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ VE HERHANGİ BİR FELAKET KURTARMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VEYA TAAHHÜDÜNE TABİ DEĞİLİZ.

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BU İÇERİK ÜRETİCİ ŞARTLARINDAKİ HİÇBİR HUSUS, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAL OLARAK HARİÇ TUTULAMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILAMAYACAK KAYIPLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZU HARİÇ TUTMAYACAK VEYA SINIRLANDIRMAYACAKTIR. BU, DOĞRUDAN BİZİM İHMALİMİZDEN VEYA ÇALIŞANLARIMIZIN VEYA TEMSİLCİLERİMİZİN İHMALİNDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA İLE DOLANDIRICILIK VEYA YALAN BEYANDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU DA İÇERİR.

YUKARIDAKİ PARAGRAFA TABİ OLARAK, AŞAĞIDAKİLER İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAĞIZ:

SİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZLA İLGİLİ BU SINIRLAMALAR, SÖZ KONUSU KAYIPLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI KONUSUNDA BİZE BİLGİ VERİLMİŞ OLSUN YA DA OLMASIN VEYA BU OLASILIĞIN FARKINDA OLSAK DA GEÇERLİ OLACAKTIR.

MESAJLAŞMA VE VERİ ÜCRETLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE HİZMETİMİZİ KULLANIMINIZ İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK TÜM MOBİL ÜCRETLERDEN SİZ SORUMLUSUNUZ. BU ÜCRETLERİN NE OLABİLECEĞİNDEN EMİN DEĞİLSENİZ, HİZMETİ KULLANMADAN ÖNCE HİZMET SAĞLAYICINIZA SORMALISINIZ.

HERHANGİ BİR ÜRETİCİ, KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFÇA PLATFORM VEYA HİZMETLER ÜZERİNDEN VEYA ARACILIĞIYLA SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİKTEN SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLİZ.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR OPERATÖR, TELİF HAKKI SAHİBİ, ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİ VEYA KAYNAK SAĞLAYICISI VEYA DİĞER KULLANICILAR VEYA DİĞER ÜRETİCİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFLA YAŞADIĞINIZ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK, DOĞRUDAN SİZ VE SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF ARASINDADIR VE BİZİ VE İŞTİRAKLERİMİZİ, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA ANLAŞMAZLIKLARINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLAN, BİLİNEN VEYA BİLİNMEYEN HER TÜRLÜ VE NİTELİKTEKİ TÜM İDDİA, TALEP VE ZARARLARDAN (FİİLİ VE DOLAYLI) GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK SERBEST BIRAKIRSINIZ.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ŞİRKETİN SİZE KARŞI SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), HERHANGİ BİR YASA KAPSAMINDA VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE PLATFORM VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU ELLİ ABD DOLARI (50 USD) İLE SINIRLI OLACAKTIR.

TARAFLAR, BÖLÜM 11'DEKİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASININ VE BU BÖLÜM 12'DEKİ SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASININ VE BU ÜRETİCİ ŞARTLARININ DİĞER HÜKÜMLERİNİN VE BURADAKİ RİSKİN PAYLAŞTIRILMASININ TARAFLAR ARASINDAKİ PAZARLIĞIN TEMEL UNSURLARI OLDUĞUNU VE BUNLAR OLMADAN ŞİRKETİN ÜRETİCİYE, PLATFORMA VE HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMAYACAĞINI KABUL EDER VE ONAYLAR.

13. Fesih ve Askıya Alma

Hizmetleri çalışır durumda tutmak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Ancak, yürürlükteki yasalar kapsamında aksi belirtilmedikçe, herhangi bir Hizmetin kullanılabilirliğini garanti etmiyoruz. Hizmetlerin çeşitli nedenlerle zaman zaman kesintiye uğrayabileceğini kabul etmektesiniz (ör. planlı veya acil kesinti veya ağ veya telekomünikasyon hizmet sağlayıcılarının arızalanması).

Ayrıca Hizmetleri ve Hizmetlere erişiminizi veya Hizmetleri kullanımınızı kalıcı olarak sonlandırabiliriz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmetlerin veya herhangi bir bölümünün kesintiye uğraması, değiştirilmesi veya feshedilmesi ile ilgili olarak size karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmeyeceğimizi kabul edersiniz.

İşbu İçerik Üretici Şartları kapsamındaki hiçbir fesih, sizi veya bizi, söz konusu fesih tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olan işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluktan kurtarmayacak veya ibra etmeyecek ya da ibra etmiş sayılmayacak veya bu şekilde yorumlanmayacaktır.

Bölüm 8 (İçerik), Bölüm 10 (Tazminat), Bölüm 11 (Garantilerin Hariç Tutulması), Bölüm 12 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), Bölüm 14 (Gizlilik) ve Bölüm 16'da (Muhtelif) Şirket, Kullanıcılar ve üçüncü taraflara verdiğiniz haklar, bu İçerik Üretici Şartları’nın feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

14. Gizlilik

Platform’u ve/veya Hizmetler’i kullanımınız sırasında, Platform, Hizmetler, Şirket ve iştirakleri ve bunların ürün ve hizmetleri ile ilgili kamuya açık olmayan bilgiler alabilir veya bunlara erişim sağlayabilirsiniz (bu bilgiler toplu olarak "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır). Bu tür Gizli Bilgileri gizli tutmayı ve (a) bilmesi gereken veya ifşa etmeme yükümlülüğü altında olan veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği hukuk müşaviriniz dışında, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın bu tür Gizli Bilgileri kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi; (b) bu tür Gizli Bilgileri yalnızca buradaki yükümlülüklerinizi yerine getirmek için kullanmayı veya kullanılmasına izin vermeyi; ve (c) Gizli Bilgilerin kaybolduğunu veya yetkisiz olarak ifşa edildiğini fark ettiğinizde Şirketi derhal yazılı olarak bilgilendirmeyi kabul edersiniz.

15. Ayrı Anlaşmalar

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, ayrı hüküm ve şartlara tabi olmak üzere, Hizmetlerin belirli İçerik Üreticileri’ne belirli teşvikler ("Teşvikler") sunabilir. Bu tür Teşvik programlarına (varsa) katılmaya uygun olmanız halinde, Şirket sizi ilgili ayrıntılar hakkında bilgilendirecektir. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Teşvik programları için geçerli kuralları zaman zaman belirleme veya değiştirme ve bu kuralları yazılı sözleşmeler, duyurular, açılır pencere bildirimleri ve e-posta bildirimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde sunma hakkına sahiptir. Teşvik program(lar)ına katılımınızla bağlantılı olarak Şirket tarafından ödenmesi gereken herhangi bir Teşvik almaya hak kazanırsanız, Şirket bu Teşvikleri söz konusu ayrı hüküm ve şartlara göre düzenleyecek ve size ödeyecektir. Bu İçerik Üretici Şartları’nı, Hizmet Şartlarını sizin için geçerli diğer hüküm ve şartların yanı sıra, ilgili Teşvik programlarının kuralları veya geçerli yasaları ihlal ederseniz: (a) artık söz konusu Teşvik programlarına katılmaya uygun olmayacaksınız ve Şirket, söz konusu Teşvik programlarıyla bağlantılı olarak sizinle yapılan tüm anlaşmaları herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkına sahip olacaktır; (b) size ödenen tüm Teşvikleri Şirket’e iade edeceksiniz; (c) Şirket, size ödenmemiş Teşvikler’i ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır; (d) Şirket, tarafınızdan bize ödenecek herhangi bir tutarı size ödenecek Teşviklerden mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Yukarıda belirtilenler, yukarıda belirtilen ihlaliniz veya ihlalinizle ilgili olarak Şirket için mevcut olan diğer çözüm yollarını sınırlamaz. Bu tür Teşvik program(lar)ına katılmanız ve/veya herhangi bir İçerik Üretici İçeriğiniz’le bağlantılı olarak herhangi bir Teşvik almanız halinde, (a) İçerik Üretici hesabınızı silmeyeceğinizi veya söz konusu İçerik Üretici İçeriği’ni geçerli bir neden olmaksızın İçerik Üretici hesabınızdan kaldırmayacağınızı veya silmeyeceğinizi kabul edersiniz; (b) İçerik Üretici hesabınızı haklı bir neden olmaksızın silmeyi talep etmeniz halinde, Şirket, kullanıcı adınız ve avatarınız gibi İçerik Üretici hesap bilgilerinizi anonimleştirmek suretiyle, hesabınızı ve bu hesap üzerinden size herhangi bir ek ücret veya tazminat ödemeksizin yayınlanan İçerik Üretici İçeriği’ni muhafaza etme hakkını saklı tutar; ve (c) İçerik Üretici İçeriğiniz’i Üretici hesabınızdan gerekli bir neden olmaksızın silmeniz ya da kaldırmanız halinde, bu İçerik Üretici Şartları’nı esaslı bir şekilde ihlal etmiş sayılacaksınız.

Şirketin sizinle bizim, iştiraklerimiz ve/veya üçüncü taraflar (ör. üçüncü taraf reklamcılar) arasındaki olası işbirliğini kolaylaştırma hakkına (ancak yükümlülüğüne değil) sahip olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Bu tür bir işbirliği, ek ve ayrı hüküm ve şartlara tabi olacaktır (söz konusu işbirliği ile bağlantılı olarak size ödenecek herhangi bir ücretin (varsa) hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili hüküm ve şartlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).

Bu İçerik Üretici Şartları kapsamında size asgari ücret, ödeme, Teşvik veya diğer kar veya gelir garantisi verilmediğini kabul ve beyan edersiniz.

16. Muhtelif

a. Vergi. Ayrı Sözleşmeler’de aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşme kapsamında Size yapılması gereken tüm ödemelere, geçerli tüm vergiler, harçlar, resimler, tarifeler ve diğer devlet ücretleri (Katma Değer Vergisi veya eşdeğeri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (topluca "Vergiler") dahil olacaktır. Bu belge kapsamında yapılan ödemelerden kaynaklanan tüm Vergileri (ilgili faizler, para cezaları ve/veya cezalar dahil) ödemekle yükümlüsünüz. Yasaların gerektirmesi halinde, Size yapılması gereken ödemelerden Vergi kesintisi veya tevkifatı yapma hakkına sahip olacağız ve kalan net tutarı Size ödeyeceğiz. Bizim tarafımızdan kesilen veya alıkonulan vergiler Sizin tarafınızdan karşılanacaktır.

b. Geçerli Kanun ve Yargı Alanı. Aşağıdaki Ek Şartlar - Yargı Alanına Özel bölümünde belirtilebilecekler dışında, İşbu İçerik Üretici Şartları, konusu ve oluşumu Singapur yasalarına tabidir. Bu İçerik Üretici Şartları’nın varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dahil olmak üzere, bu İçerik Üretici Şartları’ndan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin yürürlükte olan Tahkim Kuralları’na uygun olarak Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi tarafından yönetilen tahkime havale edilecek ve nihai olarak burada çözülecektir. Bu tahkim kuralları bu maddeye referans olarak dahil edilmiş sayılacaktır. Tahkim merkezi Singapur olacaktır. Hakem Heyeti üç (3) hakemden oluşacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır.

c. Açık Kaynak Platform belirli açık kaynak yazılımları içerir. Her açık kaynak yazılım öğesi kendi geçerli lisans şartlarına tabidir.

d. Tüm Anlaşma . Bu İçerik Üretici Şartları, sizinle Şirket arasındaki tüm yasal anlaşmayı oluşturur ve sizinle aramızdaki önceki tüm iletişim ve tekliflerin (sözlü, yazılı veya elektronik) yerine geçerek Hizmetler’i bir İçerik Üretici olarak kullanımınızı yönetir.

e. Feragatin Olmayışı. Bu İçerik Üretici Şartları’nın herhangi bir hükmünü uygulamamamız veya herhangi bir tarafın ihlaline yanıt vermememiz, daha sonra bu İçerik Üretici Şartları’nın herhangi bir hükmünü veya koşulunu uygulama veya herhangi bir ihlale yanıt verme hakkımızdan feragat etmemize neden olmaz. Bu İçerik Üretici Şartları’nda yer alan hiçbir husus, Hizmetler’i kullanımınızla veya bu kullanımla ilgili olarak tarafımıza sağlanan veya tarafımızca toplanan bilgilerle ilgili olarak devlet, mahkeme ve kanun uygulayıcı taleplerine veya gerekliliklerine uyma hakkımıza halel getirmez.

f. Güvenlik. Hizmetlerimizin güvenli olacağını veya hata, virüs veya Zararlı Kod içermeyeceğini garanti etmiyoruz. Hizmetlerimiz’e erişmek için bilgi teknolojinizi, bilgisayar programlarınızı ve platformunuzu yapılandırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmalısınız.

g. Bölünebilirlik. Bu konuda karar verme yetkisine sahip herhangi bir mahkeme, bu İçerik Üretici Şartları’nın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, söz konusu hüküm, bu İçerik Üretici Şartları’nın geri kalanını etkilemeden bu İçerik Üretici Şartları’ndan çıkarılacak ve bu İçerik Üretici Şartları’nın geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

h. Bağlantılı Üçüncü Taraf İçeriği. Hizmetler üçüncü taraf içeriklerine bağlantılar içerebilir. Bu tür içerikleri kontrol etmiyoruz, desteklemiyoruz, bu içeriklere sponsor olmuyoruz, bunları tavsiye etmiyoruz veya başka bir şekilde sorumluluk kabul etmiyoruz. Bağlantı verilen herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin kullanım riski size aittir.

i. Üçüncü Tarafların Hakları . Herhangi bir Ek Koşul - Yargı Alanına Özel kapsamında özel olarak belirtilmedikçe, bu İçerik Üretici Şartları’na taraf olmayan herhangi bir kişi, 2001 Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası kapsamında bu İçerik Üretici Şartları’nı veya herhangi bir koşulunu uygulamak için hiçbir hakka sahip olmayacaktır.

j. Tarafların İlişkisi . Bu İçerik Üretici Şartları ile sizinle bizim aramızda herhangi bir istihdam, ortaklık, franchise veya ortak girişim amaçlanmamakta veya oluşturulmamaktadır.

k. Devir. Bu İçerik Üretici Şartları ve bunlarda verilen haklar ve izinler sizin tarafınızdan devir veya temlik edilemez ancak tarafımızdan herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edilebilir.

l. Verilen hakları iptal etme ve ihtiyati tedbir hakkından feragat etmeyi kabul edersiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hiçbir durumda bu İçerik Üretici Şartları kapsamında verdiğiniz haklardan herhangi birini iptal etme hakkına sahip olmayacaksınız ve işbu vesileyle herhangi bir ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun çözüm talep etme hakkından feragat edeceksiniz.

m. Daha Fazla Güvence . Bu Sözleşme'yi uygulamak ve yürürlüğe koymak için makul olarak yetkisi dahilinde olan her gerekli eylemi, belgeyi ve şeyi yapacak ve yürütecek veya yapılması ve yürütülmesi için düzenleme yapacaksınız.

n. Geçerli Dil. Bu İçerik Üretici Şartları, İngilizce dil versiyonu dışındaki dil versiyonlarında da sunulabilir. Aşağıdaki herhangi bir Ek Şartlar - Yargı Alanına Özel bölümünde aksi belirtilmedikçe veya yargı alanına özgü geçerli yasalar uyarınca zorunlu kılınmadıkça, farklı dil sürümleri arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

o. Soru sormak için capcut.support@bytedance.com. adresinden bizimle iletişime geçin.

Ek Şartlar - Yargı Alanına Özel

Vietnam

Hizmetlerimizi Vietnam'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerli olacaktır. Aşağıdaki ek şartlar ile bu İçerik Üretici Şartları’nın ana gövdesinin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

Endonezya

Hizmetlerimiz’i Endonezya'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerlidir. Aşağıdaki ek şartlar ile bu İçerik Üretici Şartları’nın ana gövdesinin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.

Tayland

Hizmetlerimizi Tayland'da kullanıyorsanız, aşağıdaki ek şartlar geçerli olacaktır. Aşağıdaki ek şartlar ile bu İçerik Üretici Şartları’nın ana gövdesinin hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır.